เคยแคร์ใครบ้างไหม

เวลามีปัญหา เวลามีเรื่องกระทบกระทั่งกัน เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นบ้างใหม? เคยคิดถึงใจเขา - ใจเรา หรือไม่ ? ช่างมันฉันไม่แคร์ หรือ เขาไม่มีค่าพอให้เราแคร์ ! แคร์ความรู้สึกคนอื่นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอ แต่เป็นเรื่องอ่อนโยน มิใช่เรื่องแข็งกระด้าง แต่เป็นเรื่องจิตใจที่แข็งแกร่ง มิใช่เรื่องพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เธอง้อฉันก่อนสิ ! ต่างคนต่างรอ สุดท้ายก็จะเป็นศิลามนุษย์ เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะเริ่มเป็นคนที่อ่อนโยน เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะปรับตัวก่อน เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะขอโทษเป็น เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น เราจะยอมแพ้โดยง่ายดาย เมื่อแคร์ความรู้สึกคนอื่น สุดท้ายคนอื่นก็จะต้องกลับมาแคร์คุณ ต้นแคร์เมื่อปลูกแล้วอย่าให้โตเองโดยธรรมชาติ แต่เจ้าของชีวิตต้องรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ ต้นแคร์ไม่มีในหัวใจของคนแข็งกระด้าง แคร์คนอื่นเขาบ้าง ให้ความอาทรเป็นดั่งสายธารหลั่งใหลที่ฉ่ำชื่น แล้วเราจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตใจดีงาม มีเสน่ห์
คำตอบ