สวัสดีค่ะ..อาจารย์ ดร.สุพักตร์

เพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาทบทวนบทเรียนที่อาจารย์สอนไป เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน" ที่อาจารย์มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับครูที่จะเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เมื่อครั้งวันที่ 15 ม.ค. 52 บังเอิญได้มีดอกาสจดบล๊อกที่อาจารย์ให้ไว้ก้เลยแวะมาทักทาย และอาอ่านบันทึกอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณ..สำหรับความรู้ที่อาจารย์ให้ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ครูเพียงใจ ดีคาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กทม.
คำตอบ

-ขอบคุณครับ ที่เข้ามาติดตามผลงาน ถ้าอย่างไรก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะ ๆ นะครับ

ครูเล็ก

ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ ดร.สุพักตร์ ขอคำชี้แนะด้วยนะค่ะ