การใช้ Geographic organizer

อยากทราบหลักการนำ Geographic Organizer ในการพัฒนาทักษะการคิด อยากทราบแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังการเรียนรู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ