ยังจำได้

โบว์ร้านทอง
สมศรีเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นกรกฎก็ยังจำได้อยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ร.ร.หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจเพื่อนโบว์ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยเดียวจะไปหานะศรีใจดำจังไม่มาดูสวยกับปืนเลยนะตอนนี้เขามีแม่คนใหม่แล้ว
คำตอบ