ได้โปรดช่วยตอบด้วยค่ะ

aoom
อย่าถือเอาตื้นว่าลึก เมื่อเข้าศึกระวังตน เป็นคนเรียนความรู้ จงยิ่งผู้ผู้มีศักดิ์ แปลว่าอะไรและหมายความว่าอย่างไรช่วยอธิบายให้ด้วนนะค่ะ อีกสำนวนหนึ่งค่ะ อย่าดูถูกว่าน้อย หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ ช่วยด้วนนะค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูง
คำตอบ

อย่าถือเอาตื้นว่าลึก= คนที่คบกันมาเนิ่นนานย่อมดีกว่าคนที่เพิ่งคบกัน 

 เมื่อเข้าศึกระวังตน =ให้ระมัดระวังตนเมื่ออยุ่ในภาวะศึกสงคราม  หรือเมื่อร่วมรบ 

 เป็นคนเรียนความรู้ = ให้ใฝ่หาวิชาความรู้

จงยิ่งผู้ผู้มีศักดิ์= รักศักดิ์ศรี