ขอขอบพระคุณ

นารายณ์คำผงวิทยา
ขอขอบพระคุณท่านชัดเจนที่รับรองให้โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (ในฝันรุ่น 2) คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองร้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านด้วยความจริงใจ จากชาวนารายณ์คำผงวิทยา
คำตอบ