ขอเวลานิด

๑.ขอให้แจ้งรายละเอียดชมรมแพทย์แผนไทยพิษณุโลกถึงการอบรมค่าใช้จ่าย ๒.ทราบว่าก่อนกินยาประธาตุจะต้องมีการคำนวนความบกพร่องของธาตุในร่างกายคนก่อนทำหย่างไร ๓.จัดรายการวัน/เวลาใดบ้าง ครับ
คำตอบ