มะรุม

พูนศักดิ์ ทองอุ่น
สรรพคุณของมะรุมมีอะไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered
อ้อยเล็ก

http://gotoknow.org/blog/varee/290338

เป็นบทความค่ะ..อ่านได้พอประดับความรู้แต่ผลที่แท้จริงนั้นก็ไม่ทราบว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร..แต่ที่แน่แกงส้มมะรุมอร่อยค่ะ..ประโยชน์ใช้เป็นอาหารค่ะ..