การเบิกค่าเช่าบ้าน

pap2498
1. การเบิกค่าเช่าบ้านครั้งแรกทำกับธนาคาร ก. แล้วธนาคาร ก. ล้มเลิกกิจการจึงโอนกิจการมาให้ธนาคาร ข. ธนาคาร ข. จึงยืดระยะการผ่อนชำระยาวออกไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักในการผ่อนชำระ อยากถามว่าการยืดเวลาออกไปของธนาคาร ข. ข้าพเจ้าสามารถใช้สิทธิเบิกค่าบ้านได้ตามสิทธิอะไรหรือไม่ 2. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านซึ่งข้าพเจ้าเป็นหนี้ธนาคาร ข. ถ้าเกิดไม่ได้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนเรื่องเงิน ข้าพเจ้ามีสิทธิร้องขอจากหน่วยงานใดได้บ้างหรือไม่ 3. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเมื่อมีปัญหา ข้าพเจ้าต้องหาคำตอบจากหน่วยงานใดที่รับผิดชอบตรงที่สุด 4. ขอเสนอแนะของผู้ตอบที่แนะนำข้าพเจ้าเรื่องค่าเช่าบ้าน
คำตอบ
not yet answered

คุณ pap2498

แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร โทร. 0-2271-2424 หรือ 0-2271-0686-90 ต่อ 4957 หรือ ต่อ 6223 ลองโทรหารือได้เลยครับ

ขอสอบถามเรื่องการเช่าบ้าน

เช่าบ้านเลขที่ 1-3 ลักษณะบ้านมี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ลักษณะบ้านเป็นบ้านหลังเดียว แต่เลขที่บ้านแบ่งเป็น 3 หลัง สามารถเบิกได้ตามระเบียบค่าเช่าบ้านได้ใหมครับ (เบิกได้หลังเดียวบ้านเลขที่เดียวตามระเบียบแต่กรณีนี้หลังเดียวแต่มีบ้านเลขที่ 3 หลัง)

แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร โทร. 0-2271-2424 หรือ 0-2271-0686-90 ต่อ 4957 หรือ ต่อ 6223 ลองโทรหารือได้เลยครับ

ข้าราชการอัยการได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ซึ่งทางราชการไม่ได้จัดบ้านพักให้ตรวจสอบแล้วข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ต่อมาวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ข้าราชดังกล่าวได้ทำการเช่าซื้อบ้าน จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และได้ขอเบิกค่าเช่าซื้อต่อสำนักที่เบิกเงินเดือน ต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ข้าราชดังกล่าวได้ทำการซื้อคอนโดมิเนียม จำนวน 1 ห้อง ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และได้ทำการผ่อนชำระค่าซื้อคอนโดมิเนียมกับธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่ได้นำมาเบิกต่อทางราชการ ข้าพเจ้ามีปัญหาสอบถามว่า

1. ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อจากทางราชการได้หรือไม่

2. มีระเบียบตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ที่จะสามารถนำมาอ้างอิงได้