ช่วยแปลให้หน่อยค่ะ

saowaphak
วสันต์ ม่วงไหมทอง แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไงค่ะ
คำตอบ
not yet answered
RITTICHAI

วสันต์ ม่วงไหมทอง Spring purple brocade

ประภัสสร บุญไพโรจน์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะ