อยู่ที่ไหน หนอ

ตี๋
ทำไมหาตัว ยากสะจริงๆ คุณครู ตา
คำตอบ