การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ

ศุภชัย เทพรักษ์
กรณีที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ เบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ และ มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง และขอเบิกงบประมาณจากจังหวัด สมมติว่า ผู้บังคับบัญชา ไม่เห็นชอบ หรือ ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายให้ จะต้องทำอย่างไรดี
คำตอบ
not yet answered

ต้องดูเป็นกรณีไป บางกรณีเบิกไม่ได้จริงๆ แต่ถ้าบางกรณีคุณคิดว่าคุณเบิกได้ แต่ผู้บังคับบัญชา ไม่เห็นชอบ หรือ ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายให้ ก็ต้องฟ้องศาลปกครองครับ ศาลปกครองในท้องที่ที่ดูแลพื้นที่ของคุณอยู่