การเบิกค่าพาหนะเดินทาง

ศุภชัย เทพรักษ์
ข้าราชการระดับ 6 ได้รับอนุญาต ให้ไป ราชการ ปฎิบัติหน้าที่ราชการ เช่นประชุม ซึ่ง สถานที่ประชุม อยู่ภายในอำเภอเดียวกันกับ สถานที่ปฏิบัติงานประจำ จะมีสิทธิ์ขอเบิกค่าพาหนะเดินทางเป็นค่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง โดย นับระยะทางออกจากบ้านพัก ถึง ที่ว่าการอำเภอ เที่ยวละ 20 บาท ไป-กลับ 2 เที่ยว เป้นเงิน 40 บาท ได้หรือไม่ (ราคาค่ารถรับจ้างเป้นราคาตามท้องตลาด)
คำตอบ
not yet answered

ส่วนใหญ่ก็จะเบิกไม่ได้นะครับ ประเภทอยู่ในท้องที่เดียวกัน อย่างพวกผม อยู่กรมบัญชีกลาง ถ้าได้ไปอบรม โรงแรมในกรุงเทพฯ ก็เบิกไม่ได้ ทั้งๆ ที่พวกผม ต้องนั่งรถเมล์ รถไฟฟ้า ทั้งใต้ดินบนดิน มอไซต์ บางทีก็แท๊กซี่ เิบิกไม่ได้หรอกครับ

อย่าคิดมาก ถือว่าเราได้ความรู้ และช่วยราชการ