ยังไม่มีการเคลือนไหว

ตี๋
ทำอไรอยู่น้อ สบายดีใช่มั้ย คิดถึงเสมอ... ครูตา ...
คำตอบ