Lab ภาษาอังกฤษ

นางสาวเฉลา ทองสุทธิ์
ดิฉันไปดูงานการเตรียมการรอรับโรงเรียนในฝันมาหลายโรงเรียนทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ก็มีความแตกต่างกัน ทุกโรงเรียนก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ ทุกโรงเรียนเอาแต่ของดีของเด่นของโรงเรียนตนเองออกมาให้คณะกรรมการดูและประทับใจ เพื่อให้ผ่านการตรวจประเมิน ดิฉันรับผิดชอบ Lab ภาษาอังกฤษ เคยพบกับอาจารย์หลายครั้ง แต่ไม่ได้คุยกัน แต่ที่คุยด้วยก็คือ ดิฉันถามอาจารย์ว่า ถ้า Lab ของเรามีเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ LD อยากเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการสอนภาษาอังกฤาด้วยจะได้ไหม อาจารย์ก็ตอบให้กำลังใจว่า "ได้ แต่ให้เธอกระซิบบอกฉันว่าคนนี้เป็นเด็กบกพร่องก็แล้วกัน" รบกวนอาจารย์ตอบคำถามย้ำอีกที่ได้ไหมค่ะ เพื่อความมั่นใจค่ะ อีกหนึ่งเรื่องค่ะ เราจำเป็นจะต้องใช้ โปรแกรม Tell me more ไหมค่ะ แต่ดิฉันติดตามอาจารย์ดูตามโรงเรียนที่อาจารย์ไปตรวจแล้วผ่านแล้ว บางโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้ค่ะ แต่ทาง Roving Team มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนของดิฉันบอกว่าอยากให้มีโปรแกรมนี้ค่ะ แล้วถ้าเราไม่มีโปรแกรมดังกล่าว เราต้องมีโปรแกรมอื่นมาเสริมไหมค่ะ รบกวนอาจารย์ยกตัวอย่างและอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนด้วยค่ะ
คำตอบ