ขอคำปรึกษา

พัชราพร
ดิฉันนางสาวพัชราพร แสงตาปัน จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เรื่องที่จะนำเสนอ มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากในหมู่บ้านใกล้โรงเรียนของเรา มีการผลิตผ้าห่มและผ้าปูโต๊ะส่งขาย OTOP จังหวัดเลย คือพวกดิฉันจะศึกษาเกี่ยวกับ วิธีที่จะผลิต ที่จะได้กำไรมากที่สุด โดยมีการกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ - ราคาต้นทุน - ราคาขาย - จำนวนเส้นด้ายที่ใช้ - จำนวนผู้ทำ - เวลาในการทำ โดยการใช้กำหนดการเชิงเส้น และโปรแกรม GSP มาช่วย ดิฉันขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ
คำตอบ
not yet answered

เรื่องที่ขอคำแนะนำไปน่าสนใจไมคะ

ท่าน ดร.ชัดเจน ดิฉัน นางสาวพัชราพร และ นักเรียนห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ทุกคน ยินดีต้อนรับรับท่าน และคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนในฝันทุกท่าน เพื่อทำการประเมินค่ะ วันที่ 25 กันยายน 2552 ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

คุณป้า ชัดเจน ครับผม นาย สมพาน เรียงขวัญ จาก ร.ร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ตอนนี้โรงเรียนของผมกำลังจะเตรียมการเพื่อขอรับการประเมิณโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 และพอดีผมได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับ แลบศิลปะและดนตรีครับและในตอนนี้ผมก็กำลังทำวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอยู่ครับ แต่เนื่องจากผมยังด้อยประสบการ จึงทำให้ตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นทางที่จะไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนในฝันเลยครับจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากคุณป้า ชัดเจน ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผมหน่อยครับ

อาจารย์ ดร.ชัดเจนคะ ดิฉันนางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ จากโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 ตอนนี้กำลังเตรียมการรับประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่น 2 มีเรื่องขอปรึกษาว่าห้องสมุดโรงเรียนจะมีแค่ห้องเดียวบริเวณจำกัดไม่มีอาคารเป็นเอกเทศเลย ใครมาเยี่ยมชมก็ว่าแต่แคบ คำนี้ได้ยินเป็นประจำ แต่กิจกรรมที่เตรียมไว้ก็ต้องจัดเตรียมแสดงนอกบริเวณห้องสมุด หน้าอาคารบ้าง ไม่ต้องแสดงกิจกรรมในห้องสมุดเพราะไม่มีบริเวณเฉพาะตู้หนังสือและอุปกรณ์ก็เต็มแล้ว กลัวจังว่าจะได้ยินคำที่ไม่ปรารถนา ยังไงก็ขอกำลังใจจากท่น ดร.ชัดเจนด้วยนะคะ