ผลการประกวดนวัตกรรมภูเก็ต

ครูอยากรู้
ปัตตานีเขาประกาศเผยแพร่ความภาคภูมิใจผ่าน webboard สพท.สฏ 1 นวัตกรรมสพท.สฏ 1 ได้รับรางวัลอะไรบ้างพอรู้ไหม
คำตอบ
ได้รับรางวัลมาครบทุกรายการเกือบได้โล่ 1 รายการคือโรงเรียนวัดวังไทรคุณธรรม จริยธรรมได้ดีเยี่ยมแต่เป็นที่ 4