เรียนต่อที่ไหนบ้าง

kunpatama
นักเรียนที่จบจากบางกอกวิทยา(มูลนิธิ)แล้วจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง
คำตอบ

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ที่มีจบมาบ้างแล้วก็ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จบแล้ว กำลังต่อปโท  เกษตรศาสตร์ มศวประสานมิตรจบแล้วทำงานแล้ว ม.ราชภัฏ สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศสอบชิงทุนไปคูเวต มีจบมาบ้างแล้วกำลังเรียน ป.โท ส่วนใหญ่ที่จบมามีเกรดดีเกือบทุกคน

โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

นักเรียนที่จบจากบางกอกวิทยา(มูลนิธิ) สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศได้เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนฯลาดกระบัง

เทคโนนบางมด มศวประสารมิตร ม.ราชภัฏฯ

ต่างประเทศที่ได้ทุนเป็ของมหาวิทยาลัยในคูเวต จบมาหลายคนในปีนี้ อัลฮัมดุลิลลา

นักเรียนที่ไปเรียนต่อคูเวตมีความตั้งใจดี สู้ จนเรียนจบและได้เกรดในระดับดีทุกคน