อยากได้ภาพเครื่องมือเครื่องใช้ของของไทย

ขอบคุณค่ะน้องขจิต อยากได้ภาพเครื่องมือเครื่องใช้ของของไทย ที่ยังมีอยู่ในชนบมจ้ะ เป็นเครื่องจักสาน เครื่องสีข้าว ข้าวโพดด้วยมือ เครื่องมืิอทำนาที่ยังคงอยู่จ้า
คำตอบ

ได้ครับพี่นิด แต่ต้องขอค้นและถ่ายภาพมาเพิ่มครับ ขอเมย์ส่งภาพด้วยครับ