ความแตกต่างของการใช้คำว่า " กับ " " และ "

คำนึง สาริสระ
เรียน อาจารย์ภาทิพ ผมขอปรึกษา เกี่ยวกับความแตกต่างการใช้คำเชื่อม "กับ" / " และ" ใช้แตกต่างกันอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ

และ ๑ ก. เชือด แล่ เถือสิ่งที่ยังมีเหลือติดอยู่กับสิ่งอื่นเช่นเนื้อติดกระดูก
  ให้หลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นต้น.
 
 
และ ๒ สัน. กับ, ด้วยกัน.
 
 

กับ ๑ น. เครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีลิ้นหรือไก เมื่อไปกระทบเข้าก็จะปิด
  หรืองับทันที, โดยปริยายหมายถึงอุบายที่ใช้ล่อให้หลงเชื่อ.
 
 
กับ ๒ เป็นคําที่เชื่อมคําหรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกัน
  หรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟ้ากับดิน กินกับนอน หายวับไปกับตา.
 
 
กับ ๓ ลักษณนามเรียกใบลานซึ่งจัดเข้าแบบสําหรับจารหนังสือ
  ประมาณ ๘๐๐ ใบ.
 
 
กับ ๔, กับข้าว น. อาหารซึ่งปรกติใช้กินพร้อมข้าว.

ฉันเห็นมากับตา

ฉันเลี้ยงมากับมือ

ฉันกับเขาไม่มีอะไรกัน