นโยบาย 3D

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D สถานศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 52 รึเปล่าคะ
คำตอบ