ขอนะ

ทำการบ้าน ดร.สุรเชต หรือยัง แล้ว v i p ชุมพลเปนงาย อย่าเตะแต่บอลเด้อพี่
คำตอบ