อยากกราบเรียนถาม

ทำการบ้านของ ดร.สุรเชต หรือยัง ท่าน ผ.อ อย่าลืมนะ
คำตอบ