สวัสดี่ค่ะอาจารย์

สวัสดี่ค่ะอาจารย์ อาจารย์สบายดีหรือเปล่าค่ะ ดิฉันอยากทราบผลการเรียน(วิชาการจัดการนวัตกรรมและสาระสนเทศ ศูณย์มาบตาพุด )ได้ A หรือเปล่าค่ะ
คำตอบ