สองสัญชาติ สำคัญมากก่อนยื่นขอ citizenship

ประเทศไทยอนุญาติให้คนไทยถือสองสัญชาติได้หรือไม่ และในกรณีใดบ้าง หากในกรณีที่ได้ Green Card จากการทำงานของประเทศอเมริกา และกำลังจะยืนขอ citizenship ของประเทศอเมริกา ก่อนตัดสินใจอยากจะทราบว่าทางประเทศไทยอนุญาติให้ถือสองสัญชาติได้หรือไม่ ------------------------------------------------------------------ อาจารย์แหววช่วยตอบคำถามกรณีศึกษาข้างล่างด้วยครับ จะได้กระจ่าง สำคัญสำหรับผมมากก่อนตัดสินใจยื่นขอ citizenship ของประเทศอเมริกา ซึ่งหลายที่ตอบไม่ตรงกันครับระหว่าง สถานกงสุลใหญ่ ฯ (New York) , กระทรวงการต่างประเทศ , กรมการกงสุล ที่ผมได้ copy มาไว้ข้างล่างนี้ ผมจึงต้องการความแน่ใจก่อนยื่นขอ citizenship ของประเทศอเมริกา PS: ขนาดแต่ล่ะที่ยังตอบไม่ตรงกันเลยแล้วประชาชน ทั่วไปจะเข้าใจได้อย่างไรครับ ------------------------------------------------------------------ http://gotoknow.org/blog/people-management/52869 กรณีศึกษาคนไทยในต่างประเทศ : คนสัญชาติไทยซึ่งมีสัญชาติออสเตรเลียอีกด้วย เป็นกรณีศึกษาสำหรับห้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศ อาจารย์อยากให้นักศึกษาพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) คำว่า "โอนสัญชาติ" แปลว่าอะไร ? (๒) จริงหรือที่สองสัญชาติเป็นสิ่งที่ทำได้โดยกฎหมายออสเตรเลีย ? (๓) กฎหมายไทยยอมรับให้คนมีสองสัญชาติจริงหรือ ? (๔) การแปลงสัญชาติเป็นออสเตรเลียทำให้เสียสัญชาติไทยหรือไม่ ? คนไทยในออสเตรเลียที่โอนสัญชาติเป็น “ออสซี่” จะต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งถึง 3 ครั้ง 3 ครา ตั้งแต่ระดับสภาเทศบาลท้องถิ่น ไปจนถึงรัฐสภาระดับรัฐและระดับประเทศ คนไทยในรัฐควีนส์แลนด์และรัฐออสเตรเลียตะวันตกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 2 ครั้งในปีนี้ คือระดับเทศบาลและระดับรัฐ ส่วนในรัฐวิกตอเรียมีเลือกตั้งระดับเทศบาลไปแล้วและกำลังจะมีการเลือกตั้งระดับรัฐในเดือน พ.ย. ในปีหน้าทุกคนในทุกรัฐที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้วจะต้องไปใช้สิทธิออกเสียงสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาระดับประเทศ ... ที่ใช้คำว่า “ต้อง” ก็เพราะในออสเตรเลียมีกฎหมายบังคับพร้อมบทลงโทษปรับผู้นอนหลับทับสิทธิ ถ้าไม่ยอมเสียค่าปรับก็ต้องเข้าไปนอนหลับในคุกเท่านั้นเอง... กฎหมายออสเตรเลียไม่ได้ห้ามการถือสองสัญชาติ ดังนั้นคนไทยในแดนจิงโจ้จึงใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ทั้ง 2 ประเทศ ------------------------------------------------------------------ http://www.thaiconsulnewyork.com/mythfact.html สถานกงสุลใหญ่ ฯ (New York) คำถาม: คนไทยเมื่อมาอยู่อเมริกานานเป็นสิบๆปีได้สัญชาติอเมริกันแล้ว ไม่ถือว่าเป็นคนไทยอีกต่อไป ความจริง คำตอบ: คุณยังถือว่าเป็นคนไทยอยู่ ตราบใดที่ยังไม่ได้ ขอสละสัญชาติ การขอสละสัญชาติมีขั้นตอนคือต้องมายื่นคำร้องขอสละสัญชาติที่สถานทูตหรือสถานกงสุล ซึ่งคำร้องนี้จะส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณา หลังจากกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแล้วยังต้องมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนอีกด้วย ------------------------------------------------------------------ http://www.mfa.go.th/web/1071.php กระทรวงการต่างประเทศ คำถาม: ประเทศไทยอนุญาติให้คนไทยถือสองสัญชาติได้หรือไม่ และในกรณีใดบ้าง หากในกรณีที่ได้perminent resident ของประเทศออสเตรเลีย และกำลังจะยืนขอ citizenship ของประเทศออสเตรเลีย ก่อนตัดสินใจอยากจะทราบว่าทางประเทศไทยอนุญาติให้ถือสองสัญชาติได้หรือไม่ และกรณีที่ประเทศไทยไม่อนุญาติให้ถือสองสัญชาติถ้าดิฉันมีสัญชาติออสเตรเลียและในอนาคตอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยจะซื้อที่ดินและบ้านในเมืองไทยภายใต้ชื่อตนเองได้หรือไม่ และจะขอคืนกลับมาเป็นสัญชาติไทยได้หรือไม่ คำตอบ: พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่2 และฉบับที่3) พ.ศ. 2535 มิได้มีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับผู้มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในขณะเดียวกันไว้โดยตรง และไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดว่าให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในขณะเดียวกันต้องเสียสัญชาติไทยเพราะข้อเท็จจริงที่บุคคลนั้นมีสัญชาติอื่นอยู่ด้วย ดังนั้น หากบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในขณะเดียวกันมิได้แสดงเจตนาสละสัญชาติไทย หรือกระทำการใดที่อาจเป็นเหตุให้องค์กรของรัฐถอนสัญชาติ และไม่มีสถานการณ์ที่บุคคลอาจเสียสัญชาติ หรือกระทำการใดที่เป็นการยอมรับว่าตนเป็นคนต่างด้าว บุคคลนั้นจึงสามารถถือสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นได้ในขณะเดียวกัน ส่วนบุคคลนั้นจะเสียอีกสัญชาติหนึ่งหรือไม่ประการใดก็ย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของประเทศนั้น ทั้งนี้ คุณดวงใจฯ ------------------------------------------------------------------ http://www.consular.go.th/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=4&categories=%CA%D1%AD%AA%D2%B5%D4%E1%C5%D0%B9%D4%B5%D4%A1%C3%B3%EC กรมการกงสุล คำถาม: คนไทยเมื่อแปลงชาติเป็นคนต่างด้าวแล้ว จะเสียสัญชาติไทยโดยทันทีหรือไม่ ? คำตอบ: คนไทยที่แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวย่อมเสียสัญชาติไทย แต่การนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น ดังนั้น มหาดไทยจึงขอให้สถานทูตส่งชื่อที่อยู่ของคนไทยที่แปลงชาติไปยังมหาดไทยเพื่อประกาศให้เสียสัญชาติในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ------------------------------------------------------------------
คำตอบ
not yet answered

คือว่า ดิฉันอายุ 33 ปี เป็นสัญชาติออสเตรเลียแล้ว แต่จะกลับไปเมืองไทยประมาณ 10 ปี หรือมากกว่านั้นจะไปดูแลพ่อกับแม่เพราะเค้าแก่มากแล้ว ควรจะทำไงค่ะ ไปถามกงสุลไทยในออสเตรเลีย เค้าแนะนำ 3 แบบ 1 tourist visa 2 non-immigrant visa 3 multiple visa แต่แบบที่3 คือ อยู่ประเทศไทยได้แค่ 3 เดือนแล้วก็ต้องออกแล้วเข้ามาใหม่ แต่ไม่รู้อยู่ดีว่าเข้าๆออกแบบนี้ได้นานแค่ไหน หลายปีได้รึเปล่าค่ะ ส่วน 1และ2 อยู่ได้ ประมาณแค่ 2-3 เดือน แต่มีสิทธิ์บอกที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขออยู่ต่อ แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีจะบอกเค้าอยู่เป็นสิบๆๆปีได้หรือเปล่า

เพราะรอบที่แล้วมีคนแนะนำออกออสเตรเลียใช้พาสปร์ตออสออก เข้าไทยใช้พาสปอร์ตไทยเข้า แต่พอไปถึงไทยด่านตรวจเปิดหาอะไรไม่รู้ตั้งนานที่พาสปอร์ตไทย พอดีพาสปอร์ตไทยเพิ่งทำมาใหม่ไม่มีสแตมป์อะไรทั้งสิ้น เลยเดาว่าเค้าน่าจะหาตอนสแตมป์ออกจากที่ไหนมา ก็เลยยื่นพาสปอร์ตไทยเล่มเก่าที่มีหน้า pr ด่านตรวจก็เลยเขียนเล่มใหม่พาสปร์ตไทยว่า วีซ่าอยู่เล่มเก่า พอวันออกไทยตอนเชคอินก็โชว์พาสปอร์ตเล่มใหม่ คนเชคอินก็เห็นข้อความตรงที่สแตมป์เข้าวันที่เข่าว่าวีซ่าอยู่เล่มเก่า เจ้าหน้าที่เลยขอเล่มเก่าแล้วบอกขอไปcopy ก่อน แล้วพอกลับมาก็บอกให้รอก่อน เป็นชั่วโมง ดีนะไปเชคอินเร็ว แล้วก็มีป้าแก่ๆน่าจะเป็นหัวหน้าบอกคุณเป็นออสซี่แล้ว ขอออสพาสปอร์ตด้วย แล้วก็เอาcopy อีก แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร ตอนนั้นกลัวแทบตายนึกว่าจะโดนปรับอะไร อ้อตอนนั้น30 พอดีเด๊ะค่ะ เลยไม่โดนปรับมั้ง แล้วก็ออกด้วยพาสปอร์ตไทยพอดีเจออีกป้าตอนต่อแถวเล่าให้ป้าฟัง ป้าบอกใช้ไทยออกเพราะใช้ไทยเข้า ก็งงแต่ก็ทำตาม ก็รอดตอนออกไทย แต่มารอบนี้จะซื้อรอบเดียว เพราไม่รู้จะกลับออสเมื่อไหร่ ควรจะทำตามกงสุลดีไหมค่ะ แต่อยู่นานเป็น10ๆๆๆปี จะเสียเงินเท่าไหร่ หรือไม่เสียคืออยากมาอยู่ไทยดูแลพ่อแม่แต่ไม่เสียค่าปรับค่ะ แนะนำด้วยค่ะ

Archanwell

knot [IP: 220.244.120.151] คะ

ช่วยตอบหน่อยว่า มีการประกาศการเสียสัญชาติไทยของคุณในราชกิจจานุเบกษาแล้วยังคะ

เรียนถามอาจารย์หนอ่ยนะคะ หนูมีปัญหาดังนี้คะ จดทะเบียนสมรสกับสามีชาวเกาหลีถูกต้องตามกฦหมายและได้ทำเรื่องสละสัญชาติไทยไปแล้ว ตอนนี้ชื่อของหนูประกาศในราชกิจจานูเบกษาแล้วว่าได้เสียสัญชาติไทย แต่มีปัญหากับสามีไม่สามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติเกาหลีได้อีก กรณีนี้สามารถทำเรื่องขอคืนสัญชาติได้รึไม่ หากหย่ากับสามีแล้ว แล้วกรณีแบบนี้หนูต้องเป็นคนไร้สัญชาติรึเปล่า ตองทำยังไงถึงจะกลับมาใช้สัญชาติไทยอีก ขอคำแนะนำด้วยคะ

Archanwell

เนื่องจากคำถามนี้มิใช่กรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณธมลวรรณโดยตรง

จึงขอตอบคุณธมลวรรณในหน้าเว็บอื่น

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-bkklegalclinic/360969

คลิกอ่านเลยค่ะ