ถาม

บุญวัฒนา
พี่ตุ๊กบอกพี่ว่าให้ติดต่อกับกุลฑลด้วย เธอจำพี่ได้ไหม และอยากติดต่อกับพี่หรือเปล่า บุญวัฒนา
คำตอบ