เหมือนฝันอันงดงาม..

ครอบครัวเล็กๆที่นั่งชมงานพิธีเฉลิมฉลองฯ ร่วมกัน
เหมือนฝันอันงดงาม  ...

ยามค่ำของวันที่อังคารท่านผ่านมา.. เป็นช่วงเวลาที่เหมือนฝันอันงดงามอีกคืนหนึ่ง

พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทย ทรงโอบพระหัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดช่วงเวลาที่รอคอยต้อนรับราชวงศ์จากประเทศต่างๆ ในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ

เป็นความอ่อนหวานและซาบซึ้งที่ไม่สามารถหาคำใดๆ มาบรรยายได้เลยค่ะ

คำตอบ