โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

เรียน ดร.ชัดเจนที่เคารพ ผมรับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อรอรับการประเมิน ดังนี้ โครงงาน word excel powerpiont flash flip album Dreamwebwer lสืบค้นข้อมูล pint art ข้อรับการชี้แจงด้วยครับ
คำตอบ
not yet answered

เรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูเตรียมห้องคณิตศาสตร์เพื่อรอรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ซึ่งได้เตรยมกิจกรรมไว้ดังนี้

1. การแก้โจทย์ปัญหาจาก GSP

2. กลตะปู

3. หมากรุกไทย

4. เกมเถ้าแก่น้อย

5. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์จากโปรแกรม Math Challenge

6. A-Math

7. โดมิโน

8. ปริศนาก้านไม้ขีด

9. จินตคณิตเบื้องต้น ซึ่งเพิ่งฝึกทักษะการบวกและลบเท่านั้นค่ะ

กิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ค่ะ

ขอบพระคุณมากน่ะค่ะ

ที่ท่าน ดร.ชัดเจน ไปประเมินที่โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

แล้วให้โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

จะรักษาและพัฒนาต่อไปค่ะ

เรียน ดร.ชัดเจนที่เคารพ

ขอขอบคุณ ท่าน ดร.ชัดเจน คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน และคณะ Roving Team ทุกท่านที่ให้คำแนะนำต่างๆ ในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรับรองโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน จะพัฒนาและปรับปรุงตามที่ท่านได้แนะนำพวกเราไว้ค่ะ