กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

เจน
ให้คุณครูช่วยถอดคำประพันธ์ คำศัพท์ยาก และ คำเอกโทษ โทโทษ หน่อยได้มั้ยค่ะ จรเข้หลายว่ายเพียงคู่ เป็ดเปนหมู่ภู่เข้าไป เป็ดบินสิ้นตกใจ คนพิศเพ่งเลงแลดู ฯ จรเข้ใหญ่น้อยว่าย ชลใส ภู่ตามเป็ดน้ำไป เรื่อยรี้ เป็ดน้ำดำตกใจ บินตื่น คนคล่ำเลงแลชี้ บอกให้กันดู ฯ ขอบคุนค่ะ
คำตอบ

๑.การถอดคำประพันธ์ให้เปิดพจนานุกรม ที่ครูภาทิพลิงค์ไว้

คลิก >>> พจนานุกรม 

๒. นำคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจใส่ในช่องหาความหมาย

๓.คำอื่นที่ทราบความหมายก็แปลไปตามนั้น

๔.  เรียบเรียงความเป็นร้อยแก้ว ทีละบรรทัด

ตัวอย่าง >>>   การหาคำศัพท์

 

 

คำเอกโทษ  โทโทษ

เช่น เล่น นำมาเขียนใช้เป็น เหล้น ได้ เรียกว่า "โทโทษ"
ห้าม ข้อน นำมาเขียนเป็น ฮ่าม ค่อน เรียกว่า "เอกโทษ

 

ตัวอย่าง

        เสือปลาปลาเวียนหว้าย      ตีแปลง
ริมท่าหาเหยื่อแฝง                    อยู่ใกล้
ปลาว่ายสวายหางแดง               เปนหมู่
ฉวยถูกถนัดกัดได้                    คาบเว้เร่กิน ฯ 


       กระต่ายหลายพงศ์พรรค์     เต้นชมจันทร์หันตัวตาม
ซ่อนซุ้มชุมเหลือหลาม             ยามออกเล่นเต้นชมกัน ฯ

 

 หว้าย   เป็นโทโทษ    มาจาก  ว่าย

อยากได้แบบทดสอบรำพึงในป่าช้าครับ

รบกวนถอดให้หน่อยนะค่ะ

บท 1 บท 2 บท 3 บท 11 บท43

T^T ถอดไม่ได้จริงๆค่ะ

อยากได้บทที่2 คะ ที่ว่า

เครื่องสูงเพราเพริศพราย ชมชุมสายซ้ายขวาเคียง

ธงไชยธงฉานเรียง ปี่กลองชนะตะเติงครึม

กลองทองดีครุ่มคึ้ม เดินเรียง

ท้าตะเติงเติงเสียง ครุ่มครื้น

เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง การเวก

แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น หวู่หวู้เสียงสังข์