การทัศนศึกษานอกท้องที่

n0 NaMe
อยากทราบว่าปัจุจบัน หลังจากรัฐบาลประกาศเรียนฟรี 15ปี ทำไมเด็กนักถึงไม่สามารถไปทัศนศึกษานอกพื้นที่เขตจังหวัดของตนได้ ทั้งที่เมื่อก่อน สามารถมีการออกทัศนศึกษาได้ การศึกษา นอกพื้นที่ เป็น การให้ประการณ์ อย่างมากกับ เด็ก เพราะเพียงการเรียนรู้อยู่ภายในห้องมันก็ทำให้เด็กรู้และเข้าใจในตอนนั้นเดี๋ยวก็ลืม แต่การได้รับ ได้ประสบด้วยตนเองจะทำให้เราสามารถจดจำได้ยาวนานกว่า อย่างเช่นบุคคลที่เรียนในระดับอนุปริญญาตรี ก่อนจบยังมีการฝึกงานเลย
คำตอบ