ประเด็จหลัก บทเรียนจากความจริง ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2552

นางสาวสุภาพร แก้วดวง
บทความของท่านดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในครั้งนี้เป็นการกล่าวถึงเรืองทุนมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม อันดับแรกท่านได้กล่าวถึงบุคคล สองท่านที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งคู่ ส่วนประเด็นหลักที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องแรกคือ การวิเคราะห์ข่าวของสื่อไทย ว่าอย่าได้ฟันธงตั้งตนตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้น เช่น การประเมินศักยภาพของท่านนายกฯไม่ควรตำ่เกินไป เพราะประสบการณ์จะทำให้คนแกร่งขึ้นมาได้และเมื่อถึงเวลานั้น บุคคลนั้นจะสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้นสื่อไม่ควรประโคมข่าวอีกอย่างคือ กระเล่นเนื้อข่าวเรื่องเสื้อแดงดิฉันเห็นด้วยว่าหากสื่อหยุด บ้านเมืองจะสงบสุขได้บ้างไม่มากก้น้อย ประเด็นที่สองคือ การที่ท่านดร.จีระ ได้เดินทางไปปฎิบัติงาน ณ ประเทศอินเดียเพื่อดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่าปรเทศอินเดียที่กว้างใหญ่ไพรศาลแต่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทยเรา ท่านได้รับเกียติ์จากนายกรัฐมนตรีของMizaram ได้มีการตกลงทำโครงการร่วมกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย โดยท่านได้เปรียบว่า คือความสำเร็จของการทำการทูตภาคประชาชน ที่จับต้องได้ ท่านดร.จีระคือผู้ที่รู้และเข้าใจในความจริง ทำได้จริง ไท่านไม่ใช่นักวิชาการที่การสร้างทฤษฏีเหนือเมฆแต่นำมาประยุกต์ใช้ไม่ได้เลย ขอบคุณสำหรับโอกาสดีที่อาจารย์ลัดดามอบให้พวกเราค่ะ
คำตอบ