บทความข้าพเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส. สิริพรรษา สองไชย
จากบทความที่ได้อ่านมานี้ ได้กล่าวถึงเรื่องของการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อธิบายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่ท้องสนามหลวง สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนรวม พระองค์ท่านทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติบวกกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประเทศไทยไปสู่ความสมดุลและช่วยนำโลกไปสู่ความยั่งยืน และกล่าวถึงพระราชเสาวนีย์ของพระราชินี คือ เรื่องการให้โอกาส อีกทั้งผู้เขียนยังพูดถึงเรื่องการล่ารายชื่อถอดถอนฎีกาของคนเสื้อแดง การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ และการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศ เพราะสงครามการรบสัมยใหม่และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไป และเสนอการนำทฤษฎีผู้นำเน้นRole Model มาใช้ โดยยกตัวอย่างจากรัชกาลที่5 และ รัชกาลที่9 และอีกท่านคืออดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ คุณอาคิโน พูดถึงจุดแข่งของคุณอาคิโน คือ จิตวิญญาณเพื้อส่วนร่วมและดึงเอาพลังของรากหญ้า People เพื่อส่วนรวม
คำตอบ