สรุปบทความข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพร

นันทณีย์ สุภาเจริญ
จากบทความ สิ่งที่เป็นประเด็นคือ สมเด็่จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านได้ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนรวม พระองค์ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และให้ประชาชนคนไทยดูแลน้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อมความสำคัญเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงพระองค์ยังทรงเน้นเรื่องการให้โอกาส ทั้งการเรียนรู้จากสิ่งที่ดีๆ และการมีความทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่มองแต่ตัวเอง สำหรับการแสดงความคิดเห็นของคนไทยทีมีต่อประเทศ ผ่านสื่อที่ผู้เขียนได้สนับสนุนให้คนไทยขับเคลื่อนมากขึ้น และเรื่่องสุดท้ายคือการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ดูตัวอย่างการเรียนรู้ของ รัชกาลที่ 5 ,9 และอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ คุณ อาคิโน ในการใช้สติปัญญาอันหลักแหลมกำจัด มาร์คอส ออกจากตำแหน่ง
คำตอบ