ส่งร่างกำหนดการมาให้ครับ

 (ร่าง) กำหนดการฝึกอบรมคุณอำนวย**
"ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ"
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ณ ห้อง Main Conference
ตึก IT มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)
  • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
  • 08.30-09.00 น. เกริ่นนำ ความเป็นมา และเป็นไป
  • 09.00-10.00 น. "Getting to Know you"
  • 10.00-10.30 น. พักเบรค
  • 10.30-12.00 น. World cafe (5 station)
  • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน (VCD เสียงกู่จากครูใหญ่)
  • 13.00-14.30 น. การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารแบบ B2B
  • 14.30-15.00 น. เบรก
  • 15.00-16.00 น. สัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan)การทำงานของเครือข่ายคุณอำนวย สามระดับ*
  • 16.00-16.30 น สรุปและปิดการฝึกอบรม

    หมายเหตุ ความจริงเรารับเฉพาะคนที่เคยทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยในเครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 แห่งครับ

    แต่ถ้าโรงเรียนสนใจ ก็ขอให้ส่งชื่อมาร่วมได้ โดยสมทบค่าอาหารประมาณ 100 บาท (แต่เบิกไม่ได้) และต้องเดินทางมาเองแบบไปเช้า-เย็นกลับ

   ติดต่อคุณตูน เจนจิตได้ที่http://gotoknow.org/profie/jenjitr

คำตอบ