คู่มือโปรแกรม skethup

หนูได้พยายามดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมแล้วและได้สอบถามไปยังโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมนี้ในการประเมินด้วย(โรงเรียนเชียงคาน)แต่เขาไม่มีคู่มือในการใช้งาน...หนูอยากได้คู่มือการใช้โปรแกรมเพื่อจะได้ให้เด็กได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น....รบกวน ผอ.ให้การอนุเคราะห์ด้วยค่ะ
คำตอบ
not yet answered
บรรจง ผอ.ไอซีที
  • ผมเองก็ยังไม่เคยใช้ครับ
  • แต่เชื่อว่าน่าจะเรียนรู้เองได้นะ
  • ลองค้นหาผ่านฟรีดาวน์โหลดดูก็ได้นะ
ธนภรณ์

ดิฉันได้รับผิดชอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น สรุปว่าจะนำเสนอเพียง 3 กิจกรรม (จากเดิม 4 กิจกรรม) ดังนี้

1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ ชั้น ม.1

2. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือใช้ ชั้น ม.2

3. การศึกษาสมบัติของยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ชั้น ม.3

กิจกรรมเสริม จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ

นักเรียนมีประมาณ 460 คน กิจกรรมจะเพียงพอหรือไม่

โปรดแนะนำด้วยคะ

2.