สอบถามเกี่ยวกับ สันติอโศก

พงษ์ศักดิ์
นมัสการพระคุณเจ้า...เนื่องจากผมเพิ่งไปศึกษากรณีเกี่ยวกับชุมชนพึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำงานส่งในการเรียนระดับปริญญาโท กลุ่มของผมได้ไปศึกษาชุมชนศีรสะอโศกที่จังหวัดศรีสะเกษ มีสิ่งที่ไม่เข้าใจเยอะมากเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน และพระที่อยู่ในชุมชนซึ่งห่มจีวรไม่เหมือนพระโดยทั่วไปคือใส่สีเข้ม คิ้วก็ไม่โกน กิจวัตร จริยวัตรก็ไม่เหมือนพระที่ผมเห็นโดยทั่วไป..จึงขอเรียนถามพระคุณเจ้าว่าพระที่อยู่ในตระกูลอโศกเป็นเช่นไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ขอกราบนมัสการ แก้ข้อสงสัยให้ด้วยครับ...
คำตอบ

ลองค้นดูคำว่า กรณีสันติอโศก ใน google.com พบเรื่องราวมากมาย ลองเข้าไปดู คลิกที่นี้ แล้วก็เลือกอ่านเพื่อสืบค้นต่อไปตามที่เห็นสมควร...

โดยส่วนตัวก็เพียงรับรู้ข้อมูลผ่านๆ เท่านั้น มิใช่เรื่องที่สนใจนัก จึงไม่อาจให้รายละเอียดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้...

เจริญพร

นมัสการค่ะพระคุณเจ้าที่เคารพ ดิฉันอยากทราบว่าโรงเรียนภูผาฟ้าน้ำต้องปฎิบัติอย่างไรบ้าง และอยากรู้ข่าวสารของสันติอโศกหรือขอเว็บไซส์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ