สู้นะเพื่อน

เรารู้ของเธอหมดแล้วนะพวกเราทุกคนคอยให้กำลังเธอเสมอปีนี้เลียงรุ่นที่สกลนครเธอต้องให้ได้นะ
คำตอบ