รบกวนถาม

เห็นว่ามีปัญหากับครูเพีรยนอีกแล้วเพราะเรื่องผู้หญิงตาคนนี้สร้างปัญหาเรื่องนี้ให้กับเธอและครอบครัวไม่สิ้นสุดเลยนะเอาไว้เจอกันค่อยคุยนะ
คำตอบ