คุณเป็นใคร

คุณเคยรู้จักกับอาจารย์เพรียน แสวงบุญมากี่ปีแล้วล่าสุดคุณกำลังเรียนอยู่ที่ไหน
คำตอบ