มาให้กำลังใจกันบ้างน๊ะ

ช่วงนี้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังไง krooberm.com ก็ขอคำชี้แนะด้วยน๊ะครับ
คำตอบ