ความคิดถึง

ทำไม่มาโรงเรียนหะคูณพี่ บาดีหรือเปล่าว
คำตอบ