กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อาจารย์ให้หาข้อมูลอะไรบ้างค่ะ
คำตอบ