ช่วยสอนการใช้หน่อย

ใครที่มีความสามารถใช้ gotoknow ได้ กรุณาสอนหน่อยครับ
คำตอบ