Wonderful Dance

ด.ญ.วนิดา พาที
สวัสดีค่ะคุณครูชัดเจน หนูชื่อ ด.ญ.วนิดา พาที ชื่อเล่น นุ่น ค่ะ หนูกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ หนูอยู่กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชื่อกิจกรรม Wonderful Dance หนูอยู่กิจกรรมนี้แล้วรู้สึกว่าหนูได้รู้คำศัพท์ ซึ่งมีท่าเต้นประกอบถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะ หนูคงจะได้พบกับคุณครูชัดเจนเร็วๆนี้นะคะ สวัสดีค่ะ
คำตอบ