Wonderful Dance

ด.ญ.ดวงฤมล สิงห์ทอง
สวัสดีค่ะคุณป้า หนูชื่อ ด.ญ.ดวงฤมล สิงห์ทอง หนุอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์ หนูมีอะไรดีๆ ที่จะให้คุณป้าดู พวกหนูอยู่กิจกรรม Wonderful Dance กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ถ้าคุณป้าอยากดูก็รีบมาประเมินโรงเรียนของพวกหนูเร็วๆ นะคะ พวกหนูจะรอนะคะ
คำตอบ