ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมมี 3 ห้อง ห้องที่ 1 ห้องใหญ่มีจำนวน 40 เครื่อง ห้องที่ 2 ห้องเล็กมีจำนวน 33 เครื่อง ถือว่าแออัดค่ะ ห้องที่ 3 ห้องเล็กมีจำนวน 20 เครื่อง เมกกะโปรเจคค่ะ - เปิดให้ผู้ประเมินดูทุกห้องใช่ไหมค่ะ....ในห้องใหญ่จะเพิ่ม การเล่นหุ่นยนต์เล็ก และ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ - เด็กที่เข้ารับการประเมินต้องได้เท่ากับจำนวนเครื่องหรือไม่ค่ะ - หลายอย่างที่หนูยังกังวลเมื่อเวลาในการประเมินเดินถอยหลังไปเรื่องๆ แต่ยังงัยก็ต้องสู้สู้....เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ...ชี้แนะด้วยค่ะ....
คำตอบ