โรงเรียนในฝัน

ลูกอิง
ขออนุญาติเรียกคุณแม่นะคะ เพราะทราบว่าอายุคุณแม่ใกล้เคียงกับคุณแม่ของหนู เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 roving team จังหวัดสุรินทร์ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะได้ให้แนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมาย และแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการจะมาประเมินโรงเรียนในฝันจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ซึ่งวันที่ 17 กันยายน โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบก็จองไว้แล้ว เหลือวันที่ 18 กันยายน มีโรงเรียนเข้าคิวรอถึง 4 โรงเรียน โรงเรียนหนูพอจะมีโอกาสได้รับการประเมินไหมคะ ขอความกรุณาด้วยคะ
คำตอบ