ต้องการใส่เสียงใน blog

ใส่เสียงเพลงเพราะ ๆพร้อมรูปเคลื่อนไหวทำอย่างไรจ๊ะ
คำตอบ