ความรักคือการให้และการเสียสละ

ความรักคือ............ เมื่อคูณกับคนที่คุณรักกำลังมีปํญหาควรทำอย่างไร.......
คำตอบ