เรียนต่อ

จบ6แล้วจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหนดี
คำตอบ